Kimler
Üye
Olabilir?

2820 no’lu Siyasi Partiler Kanunu uyarınca:

18 yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı siyasi parti üyesi olabilir.
Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz.

2820 no’lu Siyasi Partiler Kanunu uyarınca:

Kimler
Üye
Olamaz?

ONLINE
ÜYELİK
AŞAMALARI?

2820 no’lu Siyasi Partiler Kanunu uyarınca: